• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Vognplasser/teltplasser

Vognplasser

Ramfjord camping har 40 vognplasser. Av disse er 15 helårsplasser og 25 er sommerplasser.
Alle plassene har strømuttak.

Teltplasser

Det er ca. 10 teltplasser på campingen. Når det er ledig kan også noen av vognplassene
brukes som teltplasser.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS