• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Velkommen til Ramfjord Camping!

Ramfjord camping ligger 30 km sør for Tromsø sentrum ved innfartsveien E8.

Plassen ligger på en skogbevokst slette i enden av Ramfjorden. Området er omgitt av

storslåtte fjell.


Midtsommers kan solen skinne på plassen til ca kl 2300. 
Fasiliteter og aktiviteter:

• Vognplasser
 
• Teltplasser

• Hytter

• Leiligheter
              • Fjellturer

• Naturguiding

• Fiske, laks, ørret og røye  

• Riding på lyngshest


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS